Sprawy bieżące - ROD Sady Antoniukowskie Białystok

Rodzinny Ogród Działkowy
Sady Antoniukowskie
Białystok
ROD Sady Antoniukowskie Białystok
Przejdź do treści

Sprawy bieżące

Aktualności
.
Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
 z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązujących przepisów w zakresie dostępu do działki w ROD - 03.04.2020

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej sprzecznymi informacjami nt prawa działkowca do przebywania na działce w ROD, informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD. W szczególności wskazać należy na fakt, że działkowiec posiada tytuł prawny do indywidualnej działki. Co więcej, działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na tej działce. Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń.
WODA

Informujemy, że w dniu 15.04.2020 roku o godz. 9.30 będzie uruchamiana  instalacja wodociągowa. W związku z tym prosimy o uzupełnienie brakujących kranów.

Prosimy jednocześnie o nie pobieranie wody do godziny 11.30
Czas ten potrzebny nam jest do pełnego napełnienia rur wodociągowych wodą i ustabilizowania odpowiedniego ciśnienia

                                                      Zarząd ogrodu
Informujemy, że w 2020 roku obowiązują następujące opłaty:

1.  Składka członkowska 6zł od działki.
2. Opłata ogrodowa w wysokości 65 gr od m² powierzchni działki.
3. Opłata za wywóz śmieci w wysokości 80 zł od działki.
4. Opłata energetyczna w wysokości 10 zł – dotyczy działek posiadających energię elektryczną.
5. Opłata za zużytą energię elektryczną w wysokości 65 groszy za każdy zużyty kilowat.
6. Opłata inwestycyjna w wysokości 20 zł od działki.

W/w opłaty należy wnosić do dnia  31 .05. 2020 roku.
 
Zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat na rachunek bankowy
05 8060 0004 0000 2899 2000 0010
ROD „SADY ANTONIUKOWSKIE”
UL . ŚWIĘTOKRZYSKA 14
15- 843 BIAŁYSTOK
 
.
Zarząd ROD „Sady Antoniukowskie” informuje, że zgodnie z uchwałą nr 8/2017 Walnego Zebrania z dnia 22.04.2017 roku obowiązują następujące terminy i zasady wjazdu na teren ogrodu:
§1
1. Otwarcie bramy w kwietniu przez okres 1 tygodnia w godzinach: 8.00-18.00  ( czasookres realizacji pozostaje w gestii Zarządu).
2. Otwarcie bramy w październiku przez okres 2 tygodni w godzinach 8.00- 18.00 ( czasookres realizacji pozostaje w gestii Zarządu).
3. W okresie od 1 kwietnia do otwarcia bramy w październiku będzie możliwość wjazdu w każdą środę po wcześniejszym zgłoszeniu zarządowi potrzeby wjazdu.
4.  W soboty i dni świąteczne brama nie będzie otwierana.
5. W przypadku opadów deszczu i podmoknięcia alejek brama ma być zamknięta dla wszystkich.
6. Całkowity zakaz wjazdu w okresie od 1 listopada do 31marca.
§2
Pozostałe zasady wjazdu pojazdów będą realizowane zgodnie z §69 i §70 regulaminu ROD.
ROD Sady Antoniukowskie
ul . Świętokrzyska 14
Białystok 15 - 843
tel . 880 366 612
sadyantoniukowskie@op.pl
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści