Spalanie - ROD Sady Antoniukowskie Białystok

Rodzinny Ogród Działkowy
Sady Antoniukowskie
Białystok
ROD Sady Antoniukowskie Białystok
Przejdź do treści

Spalanie

Poradnik Działkowca

Zarząd ROD „Sady Antoniukowskie” przypomina o bezwzględnym zakazie spalania jakichkolwiek części roślin.


Odpady zielone powstałe na działce kompostujemy lub składujemy w miejscu do tego wyznaczonym.

 Podstawa prawna:
 
Regulamin ROD § 68 pkt 5, który mówi: „zabrania się spalania na terenie ROD wszelkich odpadów i resztek roślinnych”
 
-  Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 r. art. 10 ustęp 20.
 
-  Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. art. 1, 55 i 191
 
-  Uchwała Nr XXXIX/468/13 Rady Miasta Białegostoku z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie Regulaminu § 3 p. 1 i 2, które zabraniają spalania         wszelkich odpadów i wypalania traw przez cały rok.


ROD Sady Antoniukowskie
ul . Świętokrzyska 14
Białystok 15 - 843
tel . 880 366 612
sadyantoniukowskie@op.pl
Darmowy licznik odwiedzin
Wróć do spisu treści